Váš spoľahlivý dodávateľ mrazeného a chladeného mäsa.

Sme obchodná spoločnosť, ktorá je na Slovenskom a Európskom trhu prítomná od roku 2016.

Zaoberáme sa rôznymi druhmi mäsa, predovšetkým hydinovým (kuracie, kačacie, husacie), bravčovým a hovädzím.  

Your reliable supplier of frozen and chilled meat.

We are a trading company that has been present on the Slovak and European market since 2016.

We deal with various types of meat, mainly poultry (chicken, duck, goose), pork and beef.

Pre Vaše potreby vieme zabezpečiť: 

             For your needs we can provide:

Ponúkame Vám:

We offer you: 

Mrazené a chladené mäso pre výrobné závody, distribútorov a gastro.

Frozen and chilled meat for manufacturing plants, distributors and gastronomy.

Zabezpečenie dodania tovaru v prípade potreby.

Ensuring the delivery of goods if necessary.

Surovinu pre výrobcov petfoodu.

Raw material for petfood producers.

Newsletter

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Be the first to read what's new