Kontakt/Contacts


ROBLEX s.r.o.                                                                                                                   

Františka Kubača 286/9                                                                                                  

071 01 Michalovce 

Slovakia                                                                                                                           

VAT: SK2120364367  

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č.40028/V.

The company is registered in the Commercial Register of the District Court of Košice 1, Section Sro, File No. 40028 / V.                                                                                                     


Ing.Karol Babinčák

Purchasing & Sales Manager
Mobil/WhatsApp : +421 917 226 034 


Bc.Andrea Babinčáková

Owner/CEO
Mobil/WhatsApp : +421 918 366 860 
Newsletter

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Be the first to read what's new