O nás

"Sme rodinná obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a vývozom čerstvého a mrazeného mäsa alebo mäsových výrobkov. Sme dodávateľom pre výrobné závody, klientov HoReCa, ako aj pre distribútorov a sklady. Do nášho portfólia patria rôzne druhy mäsa, hlavne bravčové  mäso a hydina (kuracie, sliepkové, morčacie, kačacie a husacie), ale aj hovädzie, teľacie, jahňacie alebo divinové mäso. Dodávame klientom predovšetkým v rámci EÚ. Náš tovar pochádza iba z overených zdrojov, aby sme zabezpečili špičkovú kvalitu. Naším cieľom je budovať dlhodobý obchodný vzťah ziskový pre obe strany. 

Ponúkame Vám spoluprácu ako spoľahlivý obchodný partner s viac než 15-ročnými skúsenosťami v mäsopriemysle. "

About

"We are a family owned trading company engaged in import and export of fresh and frozen meat or meat products. We are a supplier for production sites, HoReCa clients as well as distributors and warehouses. To our portfolio belongs various types of meat, mainly pork and poultry (chicken, hen, turkey, duck and goose), but also beef, veal, lamb or game meat. We supply clients mainly within the EU. Our goods come only from verified sources in order to ensure the top quality. Our goal is to build a long term business relationship, profitable for both sides.

 With more than 15 years of experience in meat industry as a reliable partner we invite you to cooperate."

Newsletter

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Be the first to read what's new